Ierland

De delegatie van Ierland bestaat uit 11 personen, 7 spelers en 4 afgevaardigden en begeleiders:


Chris Curran afgevaardigde, CEO GAA Handball
Eaven Mulligan begeleider, Operations Manager
Tony Hannon begeleider, Team Manager
Joe Shaughnessy afgevaardigde, GAA delegate to WWBA
Darragh O’Dalaigh speler, GAA Handball National Development Officer
Michael Gregan speler
Stephan Cooney speler
Killian Carroll speler
Conall McCavitt speler
Pauline Gallagher speelster
Marianna Rushe speelster


Ierland is de bakermat van het Muurkaatsen (One Wall Handball). Ierland is een van de toonaangevende landen van de internationale muurkaatsfederatie de World Handball Council (WHC). Tevens een van de drijvende krachten achter de World Wall Ball Association (WWBA). De WWBA tracht alles op het gebied van het One Wall Handball zodanig te bundelen dat deze sport kan uitgroeien tot een Olympische sport. Ierland is nog geen lid van de CIJB maar als gastland aanwezig bij het WK. In oktober van dit jaar organiseert Ierland de 2012 World Handball Championships van de WHC. Hierbij gaat het niet zoals bij ons WK om de inschrijving van nationale selecties maar kunnen spelers zich individueel aanmelden en mag men bij het dubbelspel ook uit verschillende landen afkomstig zijn. Er hebben zich al 17 muurkaatsers van de KNKB voor dit WK in Ierland aangemeld.


Ierland doet aan het muurkaatsen bij de dames en heren mee en aan het internationale spel.Ierland doet aan het muurkaatsen bij de dames en heren mee en aan het internationale spel.

 

 

 

Lotto-logo09-Liggend-CMYK