Sponsoren bedankt

De Stichting WK Kaatsen 2012 bedankt naast de KNKB de betrokken overheden, provincie Fryslân (Plattelandsprojecten en Sport) en de gemeente Franekeradeel, voor de financiële steun. Ook de fondsen Stichting Woudsend Anno 1816, de Koninklijke Permanente Commissie, het Je Maintiendrai Fonds, het Fonds Bolsward-Dronrijp ’93 en de Stichting Ster van de Elf Steden hebben financiële bijdragen verleend. Hartelijk dank hiervoor. Ook sponsoren hebben bijdragen geleverd aan het welslagen van  het WK Kaatsen 2012. Uw aller financiële steun heeft het voor de Stichting WK Kaatsen 2012 mogelijk gemaakt om dit geweldige evenement in Franeker en deels ook in Winsum en Easterein te organiseren.

 

 

 

Lotto-logo09-Liggend-CMYK